Werkwijze

De werkwijze van een eerstelijnspsycholoog

Een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd uit verschillende 'lijnen'. De eerste hulpverlener met wie iemand te maken krijgt als hulpvrager is een hulpverlener die werkzaam is in de eerste lijn. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Wanneer een cliënt verwezen wordt naar een meer gespecialiseerde hulpvorm gaat hij naar de hulpverlening in de tweede lijn. De eerstelijnspsycholoog biedt dus de eerste zorg aan de hulpvrager in het geval van psychische problemen.

De werkwijze van de eerstelijnspsycholoog is generalistisch, klachtgericht, kortdurend en laagdrempelig.

Meer over deze kenmerken

De behandeling

De begeleiding kent verschillende stadia.

De eerste is de diagnostische fase: hier wordt uw probleem aan de hand van de informatie die u geeft (soms aangevuld met informatie van derden, vragenlijsten) verhelderd en de hulpvraag geformuleerd. Daarna wordt besloten welke begeleiding passend is om uw probleem aan te pakken. Een behandelplan wordt opgesteld en de behandeling start.

Vindt er geen doorverwijzing plaats dan volgt de tweede fase de behandelfase. Er worden relaties gelegd tussen de klachten en gebeurtenissen, zodat er meer inzicht ontstaat in de aard van de klachten. Tevens wordt gezocht naar het hanteerbaar maken van de problemen/klachten. Soms krijgt u tussen de zittingen opdrachten mee naar huis om gericht aan problemen te werken waardoor de effectiviteit van de begeleiding toeneemt. Op deze manier krijgt u de mogelijkheid zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

De derde fase is de afsluitingsfase: bij voldoende verbetering bespreekt de eerstelijnspsycholoog met u hoe de behandeling het beste afgerond kan worden. Zo kan het prettig zijn om nog een aantal 'vinger aan de pols' zittingen met elkaar af te spreken om de kans op terugval te verkleinen.

Uit onderzoek komt naar voren dat 75% van de mensen die hulp vragen voor hun problemen baat heeft bij een kortdurende klachtgerichte behandeling door de eerstelijnspsycholoog. De positieve effecten blijken uit minder bezoek aan huisarts of specialist, minder medicatiegebruik, minder ziekenhuisopnames en minder uitval en ziekte op het werk. Een voorwaarde daarvoor is wel dat er in een vroeg stadium hulp gevraagd wordt. Langer wachten met hulp vragen leidt tot langerdurende behandeling.

Go to top