Werkwijze

Werkwijze DEP

We zijn professionals met een persoonlijke en flexibele aanpak. Bovendien zijn we makkelijk bereikbaar (zonder allerlei tussenschakels) voor personen die een beroep op ons doen. Of het nu gaat om cliënten, verwijzers of collega’s.

DEP streeft intensivering van de samenwerking met collega’s en andere disciplines na. DEP kan dat op allerlei manieren verwezenlijken, bijvoorbeeld door zich op te stellen als :

  • Informatieverstrekker: DEP brengt collega’s en andere zorgverleners op de hoogte van relevant nieuws;
  • Initiatiefnemer: DEP ontwikkelt zorgaanbod en zoekt daarin de verbinding met collega’s en andere professionals;
  • Deelnemer: DEP werkt mee aan projecten, waartoe zij uitgenodigd wordt door andere disciplines en organisaties.

Deelname aan DEP: hoe ga ik dat doen?

Als u er voor voelt zich aan te aansluiten bij DEP, laat ons dat via het contactformulier op deze site weten. DEP nodigt u uit voor een nadere kennismaking, zodat we kunnen nagaan of we wat voor elkaar kunnen betekenen. In ieder geval geldt:

  • U bent zelfstandig gevestigd als psycholoog.
  • U staat ingeschreven in het BIG-register.
  • U bent bereid zich binnen DEP actief in te zetten.
Go to top