Zelfstandig gevestigde psychologen in Salland zoeken elkaar op

Zelfstandig gevestigde psychologen in Salland zoeken elkaar op

Dinsdag 24 september a.s. ontmoeten zelfstandig gevestigde psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten in Salland elkaar in de Latijnse School in Deventer.

De ontmoeting is een initiatief van therapeuten Frits Bakker, Theo Ekhart, Anne Kooij, Josée Koopman, Hildegard Kraak, Han van Rijt en Ingeborg Wery. Samen met Caransscoop staan ze voor de organisatie van de bijeenkomst.

  • Informatie over de veranderingen in de eerstelijns GGZ en wat dat betekent voor de eigen praktijkvoering;
  • Dineke Smit (LVE) kijkt naar de positie van de vrijgevestigde psycholoog en psychotherapeut tegen het licht van de laatste ontwikkelingen in de GGZ;
  • Eugène Oostveen (voorzitter van de zorggroep Psyzorggroep Overgelder) presenteert doel en inhoud van deze zorggroep. Ook licht hij toe wat de zorggroep voor de deelnemers kan betekenen;
  • Henk-Jan de Winter (adviseur Caransscoop) informeert over de veranderingen in het stelsel van de GGZ vanaf 2014 en wat deze specifiek voor Salland inhouden.

Bent u zelfstandig gevestigde psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut in Salland, en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Dan kunt u informatie inwinnen bij Henk-Jan de Winter, adviseur Caransscoop, 055 – 5058610.

Dag:

24 september 2013, 16:30 uur - 20:00 uur

Doel:

Kennismaking en informatieuitwisseling over ontwikkelingen in de GGZ.

Doelgroep:

Vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten in Salland.

Kosten:

Geen

Programma-indeling:

- 16.30 uur Inloop, badges uitreiken, koffie/thee
- 17.00 uur Start programma, welkom, toelichting op programma
- 17.10 uur Inleiding beleid op hoofdlijnen, uitnodigen voor tafelsessies
- 17.25 uur 1e ronde tafelgesprekken aan de hand van stellingen en thema‘s 
- 17.50 uur Eenvoudige maaltijd (soep, broodjes), netwerken
- 18.20 uur 2e ronde tafelgesprekken aan de hand van stellingen en thema‘s
- 18.50 uur Presentatie Dineke Smit, LVE + ingaan op vragen
- 19.20 uur Presentatie Eugène Oostveen over Psyzorggroep Overgelder + ingaan op vragen
- 19.50 uur Samenvatting, afsluiting en vervolgafspraken
- 20.00 uur Afsluiting. 

Het programma biedt ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan de sprekers.

Marit Philip van Eno Verzekeringen is deels aanwezig om vragen die betrekking hebben op de zorginkoop 2014 - voor zover daar al informatie over bekend is - te beantwoorden.

Doelgroep: 
Collega-psychologen
Go to top