Werkwijze

Werkwijze DEP

We zijn professionals met een persoonlijke en flexibele aanpak. Bovendien zijn we makkelijk bereikbaar (zonder allerlei tussenschakels) voor personen die een beroep op ons doen. Of het nu gaat om mensen met een psychisch probleem of om verwijzers met vragen.

Werkwijze in het contact met cliënten

Wij bieden op respectvolle wijze een behandeling aan ‘de voordeur van de geestelijke gezondheidszorg’. Met als doel het door cliënt ervaren probleem terug te brengen naar een beheersbare vorm. Wij doen in de behandeling een beroep op wat de cliënt wél kan, zodat hij voldoende in staat is de hobbels op het levenspad het hoofd te bieden. En de hoop en het vertrouwen in eigen kunnen weer toeneemt.

Meestal is de huisarts degene die de patiënt met een psychisch probleem adviseert eens contact op te nemen met een psycholoog.
Bent u arts en wilt u verwijzen, dan is het gebruikelijk om de cliënt een verwijsbrief mee te geven. Wij attenderen u erop dat meerdere DEP-psychologen over zorgmail (lifeline) beschikken, zodat u uw verwijzing ook digitaal kunt verzenden. Een veilige, prettige en snelle manier om patiëntgegevens over en weer uit te wisselen.

Typering van de behandeling door de zelfstandig gevestigde psycholoog:

 • Persoonlijk en professioneel
 • Accepterend en veilig klimaat
 • Korte behandelduur
 • Effectief
 • Geen of slechts korte wachttijd tussen aanmelding en intake
 • Geen wachttijd tussen intake en behandeling
 • Van intake tot afronding dezelfde behandelaar
 • Transparante werkwijze
 • Laagdrempeligheid
 • Zorg dicht in de buurt (eigen woonomgeving)
 • Samenwerking met andere zorgverleners (zoals huisartsen).

Werkwijze in het contact met verwijzers

DEP streeft intensivering van de samenwerking met andere disciplines na. DEP kan dat op allerlei manieren verwezenlijken, bijvoorbeeld door zich op te stellen als :

 • Informatieverstrekker; DEP brengt andere zorgverleners op de hoogte van relevant nieuws
 • Initiatiefnemer: DEP ontwikkelt zorgaanbod en zoekt daarin de verbinding met andere professionals
 • Deelnemer: DEP werkt mee aan trajecten, waartoe zij uitgenodigd wordt door andere disciplines en organisaties.
Go to top