Kenmerken

Generalistisch betekent dat de eerstelijnspsycholoog een brede kennis heeft op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. De eerstelijnspsycholoog is dus geen specialist, die bevindt zich in de tweede of derde lijn. Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen wordt er vaak verwezen naar zo'n specialist. De meeste psychische klachten laten zich echter goed behandelen door de aanpak van een eerstelijnspsycholoog.
Met klachtgericht wordt bedoeld dat de eerstelijnspsycholoog in de eerste plaats ingaat op de klachten die een cliënt in het heden ondervindt.
Kortdurend spreekt voor zich: er wordt nadrukkelijk naar gestreefd de behandeling de beperken tot een tiental gesprekken. Wanneer de behandeling langer lijkt te gaan gaan duren omdat de klachten ernstiger zijn, wordt een cliënt doorgaans verwezen naar een andere instantie in de 'tweede lijn' (bijvoorbeeld RIAGG, psychotherapeut of poliklinische psychiatrie).
Met laagdrempelig willen we zeggen dat een eerstelijnspsycholoog makkelijk bereikbaar is er is altijd wel een praktijk in de buurt en dat er wordt gestreefd naar korte wachttijden.
Go to top