Wat is DEP?

Wat is DEP?

Als vrijgevestigde psychologen in Deventer en omgeving hebben wij ons verenigd binnen ‘DEP’ (Deventer Psychologen, opgericht in 2008).

Waarom werken we samen?

 • Wij hechten aan onze eigen autonome praktijkvoering maar evenzeer aan onderlinge samenwerking. Binnen DEP is die combinatie mogelijk. We inspireren elkaar op ons eigen vakgebied en houden elkaar scherp;
 • Met het DEP streven we verder naar meer bekendheid van onze psychologische zorg zodat cliënten, verwijzers en collega-psychologen ons beter weten te bereiken;
 • DEP fungeert als toegankelijke gesprekspartner voor verwijzers en andere partijen in deze regio.

Wat zijn de voordelen van het DEP voor mij als collega

Samenwerking leidt tot snelle informatie- en overlegmogelijkheden en stimuleert om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Samenwerking helpt de volgende doelstellingen te realiseren:

 • het waarborgen van het karakter van de Basis GGZ zorg.
 • verbetering service/kwaliteit voor de cliënt, bijvoorbeeld door waarnemen en vervangen voor elkaar bij ziekte en/of langdurig verlof.
 • bundeling concurrentiekracht.
 • onderhandeling met de zorgverzekeraar.
 • stroomlijnen en formaliseren van processen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • gezamenlijk zorgaanbod ontwikkelen en aanbieden.
 • voorzieningen op praktijkoverstijgend niveau organiseren.
 • creëren van opleidingsmogelijkheden.

Bekijk de DEP-psychologen

Go to top